Website thuộc bản quyền của MATONGFOOD

Thẻ: các bệnh thường gặp ở ong

các bệnh thường gặp ở ong

các bệnh thường gặp ở ong

Chưa được phân loại
Ấu trùng và ong trưởng thành hay mắc bệnh gì? Bệnh Varoa Là một bệnh do ve varoa jacobsoni gây ra, hay còn gọi là rận varoa. Ve nhỏ độ 0,2 cm, bám trên bụng và thực quản ong, đẻ 7 – 10 trứng vào lỗ tổ ong có ấu trùng trước khi vít nắp. Thòi gian đầu, chỉ có số ít ong bị nhiễm bệnh thì bệnh không thấy rõ. Sau nhiều tháng khi tỷ lệ ong nhiễm bệnh cao đến 20 – 30% thì mới thấy rõ bệnh. Triệu chứng: ong trưởng thành gầy yếu, giảm tuổi thọ, sức lấy mật giảm sút, ong non bị cụt cánh hoặc xoăn cánh, một số ong chết, ong chúa ngừng đẻ. Trên bánh tổ có lác đác một số lỗ nhộng già bị thủng xẹp xuống. Lấy kính lúp quan sát nhộng và ấu trùng sẽ thấy một số ve varoa và các con non của chúng bám trên cơ thể nhộng hoặc ấu trùng, bò trên vách lỗ tổ hay đáy tổ. Có thể đánh giá mức độ trầm trọng của
Các Bệnh Thường Gặp Ở Ong

Các Bệnh Thường Gặp Ở Ong

Bài viết nổi bật, Kinh nghiệm nuôi ong
1. Kiến hại ong - Nguyên nhân và tác hại: Do kiến tấn công ăn mật ong, bắt ong non và lấy trứng. Nếu kiến nhỏ vào ăn mật sẽ làm cho đàn ong xôn xao và bốc bay. - Biện pháp phòng, trừ: Để đề phòng kiến người ta đặt 4 chân thùng ong trong bát đổ đầy nước để không cho kiến bò lên tổ ong, hoặc dùng mỡ xe máy bôi chung quanh chân cột không cho kiến bò lên thùng. 2. Ong vò vẽ bắt ong mật - Nguyên nhân và tác hại: Do ong vò vẽ bắt ong mật để ăn thịt, làm giảm quân số ong thợ của đàn, đôi khi gặp lúc chúa bay ra khỏi tổ và bị ong vò vẽ bắt đi thì đàn ong sẽ mất chúa. - Biện pháp phòng, trừ Nếu phát hiện có tổ ong vò vẽ thì dùng lửa đốt diệt ngay. Dùng thuốc:  Dùng một cục bông tẩm thuốc sâu (Wofatox hoặc Dipterex) đậm đặc kẹp vào một cây sào rồi đặt cục bông đó trước cữa ra vào của