Website thuộc bản quyền của MATONGFOOD

Cách Chọn Thùng Nuôi Ong

1. Đõ Ong

Nhân dân ta thường làm thùng nuôi ong trong những thùng gỗ rỗng gọi là “đõ ong”. Đõ ong cũng được cải tiến từ đõ nằm sang đõ đứng. Hàng trăm năm trước, người nuôi ong ở nước ta đã dùng thanh tre, thanh gỗ đặt trên miệng đõ cho ong xây bánh tổ. Một số người nuôi ong cổ truyền còn biết đặt thanh tre, gỗ thụt xuống chừng 15-20 cm để ong xây lưỡi mèo dưới nắp, kéo dài chạm thanh tre, thanh gỗ và chỉ lấy mật ở phần trên gọi là mật núi.

2. Cách làm thùng nuôi ong cải tiến

             Công thức tính kích thước thùng nuôi ong

R = (n+ 1 )x35 + 10 (mm)

Trong đó: R – chiều rộng thùng

n – số cầu( số cầu là các vách ngăn cách trong một thùng nuôi ong)

3. Chất liệu làm thùng nuôi ong

Chất liệu làm thùng nuôi ong có thể làm bằng nhiều chất liệu khác nhau. Nhưng chất liệu làm thùng nuôi ong làm bằng chất liệu gỗ là tốt nhất. Thùng nuôi ong làm bằng gỗ sẽ không giữ nhiệt khi trời nóng, và giữ ấm cho đàn ong khi mùa đông đến. Đây là chất liệu dễ tốt để làm thùng nuôi ong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *